wiebes.png

De bedenktank

In veel denktanks wordt er door experts gedacht. Die veel weten, maar vaak ook vast zitten in de realiteit. In denktanks zitten, denkers, niet persé BEdenkers. De mensen die creatief denken als kwaliteit hebben, worden, mijns inziens, te weinig benut. Daarom zette ik in november 2020 de Bedenktank op. Een groep van creatieve geesten. Zonder enig politiek of economisch belang. 

We kwamen samen en werden geprikkeld door de vraag: 
Wat, als we opnieuw zouden kunnen beginnen met ons land?

We werden het al snel eens, als we hier over gaan nadenken, willen we niet het Bruto Nationaal Product, maar het Bruto Nationaal Geluk (BNG) centraal stellen.

De bedenktank wil de denkoefening doen om Nederland opnieuw in te richten. De bedenktank bestaat uit creatieve Nederlanders, die out-of-the box kunnen denken en zich niets aantrekken van bestaande systemen. Om te laten zien: Zo zou het kunnen. Iedereen kan meedoen!

Het doel

We willen vanaf scratch, vanaf een clean sheet, Nederland opnieuw "inrichten". Als denkoefening. Om tot echt out-of-the-box ideeën te komen. Die niet realiseerbaar hoeven te zijn, maar die wel tot inspiratie kunnen dienen. Die je denken kunnen "oprekken". Want alles begint met een idee...

De werkwijze

De werkwijze van de bedenktank is als volgt. 

1. We hebben een aantal thema's, doelstellingen geformuleerd.

2. Per thema organiseren we een hybride brainstormsessie, offline als het kan, altijd met de mogelijkheid om online deel te nemen.

3. Uit die brainstorm halen we ca. 5 ideeën die we verder uitwerken in een vast format.
4. Alle uitgewerkte ideeën, van alle thema's samen, bundelen we in een eindproduct, een (digitaal) boekje.

5. Op 21 april, world Creativity Day, wordt het boekje gepresenteerd. De communicatiecommissie bereidt dit voor. 

Let op: er gaat geen geld in om, we stoppen er tijd en energie in en krijgen er energie, lol, voldoening en nieuwe contacten uit. En we leveren inspiratie aan bestuurders, politici, ambtenaren en iedereen die geïnteresseerd is.

De bedenkers

De eerste groep bedenkers is een groep gewone Nederlanders met veel ideeën, die zich in hun hoofd niet gehinderd voelen door conventies, realiteiten en praktische bezwaren. 

Ik, Marijke Krabbenbos, bedacht de bedenktank en nam het initiatief. De andere bedenkers kwamen er viavia bij. We willen vooral open zijn, dus jij kan ook meedoen!

De eerste bedenkers zijn:

Marijke Krabbenbos - initiatiefnemer, creatief denker en facilitator

Juup de Kanter - creatief denker en facilitator 

Roos Wouters - aanjager van de vernieuwing (Werkvereniging)

Mariëlle de Baat - kijkt graag met andere ogen

Hans Hazes - creatief denker

Herman Poos - publicist en founder Broccori & Kohl

Steven Westbroek - expert publieke gezondheid en gezonde leefomgeving
Henk van de Wall - creatief denker, eigenaar www.onderneemin.nl

Per thema zullen er andere bedenkers meedoen.

Meedoen?

Ben jij een creatief denker en maatschappelijk betrokken en wil je meedenken over een beter Nederland? Leuk! Geef je op met de groene knop hieronder.

 

Contact?

Heb je een andere vraag, tip of suggestie? Neem dan contact op met Marijke Krabbenbos, 06 - 4115 4946 of marijke@ideacompany.nl  

De agenda van de brainstormsessies:

De modern werkende

maandag 28 december: 14-17 uur 
online

 

De gezonde mens

maandag 11 januari: 14-17 uur, online

De waardige dood

woensdag 27 januari: 14-17 uur, online

De leidende burger

donderdag 18 februari 19.30-22.30

De verbonden generaties

datum volgt

Het kansrijke kind

datum volgt

De gelukkige buurt(bewoner)

datum volgt

De lerende mens
datum volgt

De economisch zelfstandige vrouw

datum volgt

Marijke Krabbenbos

06-4115 4946

marijke@ideacompany.nl

@justideas

IdeaCompany

Timorplein 42

1094 CC Amsterdam

KvK: 34239309

  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon